Från brev till digitala utskick på Mama Mia BVC

Mama Mia är en del av Prima Vård. De erbjuder vård i livets olika skeden, från mödravård och barnavårdscentral till sexuell hälsa och amningsmottagning. Tidigt 2021 implementerade Mama Mia, tillsammans med Doctrin, en digifysisk vårdmodell för de som söker vård på Mama Mias BVC och andra mottagningar. Målet var att utveckla arbetssättet för medarbetarna och således öka tillgängligheten för patienterna. 

Att gå från brev till digitala utskick
Att förändra kommunikationskanal mellan patient och mottagning kan upplevas som utmanande. Det var det även hos Mama Mia BVC, där medarbetarna ställde sig frågande till om mottagarna verkligen skulle läsa de digitala utskicken. Mama Mia BVC valde att testa digitala utskick och fick ett positivt resultat. Nyblivna föräldrar är vana vid att använda digitala tjänster, därmed blev det en naturlig kontaktväg för både BVC och föräldrarna.

Upplevs som säkrare med digitala brev
Nu upplever medarbetarna metoden som säkrare än fysiska brev, eftersom mottagaren måste logga in med BankID innan de kan läsa informationen som kommit från BVC.

Att sluta med brev blev en besparing
Det är inte bara säkerheten som upplevs som en vinst. På Mama Mia BVC har man även kunnat minska sina utgifter, eftersom varje brev med porto  kostar ca 9 kr att skicka ut. En besparing värd att nämna med tanke på mängden patienter som varje vecka kallas till mottagningen.

 

“Det nya arbetssättet har gjort att vi har mer tid under hembesök att svara på de frågor som föräldrar kan ha. Mycket för att vi redan innan besöket har samlat in den viktiga information som vi behöver. Tidigare gick mer tid under besöket åt att ställa frågor om föräldrarnas levnadsvanor, hälsotillstånd, hur födseln gått, vilken vecka de fött barnet osv.”

Regionchef för barnsjukvården 
Stockholm och Skåne på Mama MiaLäs mer om:

  • Hur Mama Mia implementerade ett digitalt arbetssätt
  • Hur det fungerar i praktiken
  • Resultaten av förändringen
Ladda ner case