Capio: Vinsterna med att anpassa kommunikationen mellan medarbetare på vårdcentral och dess patienter med kroniska sjukdomar

Tillsammans med Capio Närsjukvård lanserade Doctrin nyligen ett formulär för att förenkla primärvårdens arbete med patienter med flera kroniska sjukdomar. Jonathan Greer, Regional Medicinsk chef och läkare på Capio Närsjukvård Region Väst Norr listar vilka vinster de ser formulären kan möjliggöra för medarbetare, patienter och Capio som verksamhet.

Jonathan Greer, Regional medicinsk chef och läkare på Capio Närsjukvård Region Väst Norr

Därför ville Capio Närsjukvård utveckla sitt arbete med kroniskt sjuka inom primärvården 

När Capio genomförde ett stickprov på deras vårdcentraler framkom det att ca 51% av de kroniker som var listade på vårdcentralerna har två eller fler samtidiga kroniska tillstånd. Med andra ord blir patienter behandlade för olika kroniska sjukdomar parallellt och över tid på vårdcentralen. I praktiken innebär det att de ofta behöver upprepa information om sin hälsa i olika formulär och sammanhang – trots att de får vård för samtliga sjukdomar hos samma vårdgivare. 

Capio såg ett tydligt behov att utveckla kommunikationen mellan patienter och medarbetare. Genom att skifta perspektiv från diagnos till patient möjliggörs ett nytt sätt att arbeta med patienter med flera olika kroniska tillstånd. Första steget var att förenkla informationsinhämtningen från patienter med flera kroniska sjukdomar. Detta gjorde genom att ta fram ett gemensamt formulär fram för astma, KOL, diabetes, hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni. 

Vinsterna med de nya formulären:

För medarbetare som ger vård till kroniker

 • Mer tidseffektivt
  Med ett gemensamt formulär ser Capio att de kan minska handläggningstiden och därmed öka chansen för medarbetarna att hinna med sina arbetsuppgifter. Detta då samma mängd kroniker kan hanteras på kortare tid till bibehållen eller ökad kvalitet. En annan möjlig vinst är att receptönskemålen från patienter tas i samband med uppföljningen istället för vid ett senare tillfälle. Två processer blir till en.

 • Vårdbehoven förtydligas
  Capio hoppas också att det medicinska vårdbehovet framkommer tydligare för vårdgivaren. Detta då informationen som möter vårdgivaren har en högre relevans än tidigare.

För patienter som lider av flera kroniska sjukdomar

 • Snabbare kontakt med sin vårdgivare
  När de kroniker som inte har besvär kan sluthandläggas snabbare än tidigare så frigörs tid till de patienter med kroniska sjukdomar som rapporterar ett större vårdbehov.

 • Möjlighet att skapa högre patientnöjdhet
  Capio hoppas kunna skapa högre patientnöjdhet genom att samla all information vid ett tillfälle. Detta genom villkorade följdfrågor för patienter med kroniskt sjuka personer. Det kan t.ex. handla om att astmafrågor bara ställs för de som har astma, eller rökavvänjningsfrågor bara för de som röker. När frågorna kan ställas med patienten i centrum hoppas Capio att känslan av meningsfullhet för patienten och vårdpersonalen ska öka.

För Capio som verksamhet

 • Mindre administrativt arbete
  För verksamheten som helhet hoppas de se en tidsbesparing i det administrativa förarbetet med kroniker.

 • Möjlighet till ökad registreringsgrad för patientrapporterade medicinska kvalitetsmått
  Det nya formuläret är matchat med sökorden och svarsalternativen i kvalitetsregistren. Detta ökar både registreringsgraden och kvaliteten i svaren. Capio behöver därför inte längre lägga personaltid på att tolka svaren innan överföring.

 

 

Jobbar du i Doctrins plattform med att ge digifysisk vård till kroniskt sjuka?

Formulären finns nu att aktivera för alla enheter som jobbar i Doctrins plattform.