Doctrin på plats under Vitalis 2024

Snart är det dags för årets höjdpunkt – Vitalis! Varmt välkommen att träffa oss under mässan mellan 14-16 maj.

 

Kom gärna förbi vår monter B11:32  och prata med oss om smart digital anamnesupptagning, digitala utskick och samarbetsverktyg som gör det enkelt att sätta patienten i centrum.

Vi arrangerar och medverkar på följande konferenspunkter:

 


Kan en nordisk certifiering vara lösningen på frågan om en nationell standard?

 

Nordiska ministerrådet har satt målet att Norden år 2030 ska vara den mest hållbara och integrerade hälsoregionen i världen, med individanpassade vård till alla medborgare. Vad ställer det för krav på informations- och cybersäkerheten inom vården? Och hur kan befintliga certifieringar användas som ett ramverk när Sverige tar fram nya riktlinjer och standards för hälsoappar och digital vård?

📅 När: Tisdag 14 maj 2024 15:45 – 16:10 │📍 Scen: A6

👤 Medverkande:
Anders Tunold-Hanssen, PM/CEO,  N!P/Nordic Interoperability Project
Anna-Karin Edstedt Bonamy, specialistläkare, docent och VD på Doctrin
Jonas Matthing, Innovation Manager, Digital Well Arena
Marie Granander, Projektledare, DigitalWell Arena
Rickard Rosenberg, Principal Security Engineer, Doctrin


Programpukntens syfte är att summera den senaste utvecklingen inom digitala triagesystem, diskutera deras breda användning och framtidstrender. Genomgång av olika typer av digitala triagesystem (autotriage respektive manuell digital triage) samt exempel på hur de implementerats i olika delar av landet. Spåret pågår under hela dagen, Doctrin medverkar på:


Digital triage, lärdomar från teknikleverantörer

Erfarenheter och kunskaper sammanfattas av tre av teknikleverantörerna i Sverige inom storskalig digital triage med eller utan autotriage. Vilka resultat finns efter att miljontals digitala ärenden triagerats och hanterats? Vilka fördelar finns och hur ser utmaningarna ut? Hur hanteras risker med över- respektive undertriage i de olika tekniklösningarna, och vilka lärdomar finns i implementeringsarbetet med olika vårdgivare som delvis valt att använda verktygen olika?

📅 När: Tisdag 14 maj 2024 13:15 – 14:00 │📍Scen: A5

👤 Medverkande:
Anna-Karin Edstedt Bonamy, specialistläkare, docent och VD på Doctrin
Anastacia Simonchik, Senior Innovation Manager, Visiba
Christer Rosenberg, Specialist Allmänmedicin
Stina Perdahl, Chief Medical Officer, Platform24

Vi vill även tipsa om följande punkter:

3 miljoner digitala ärenden senare, vad har vi lärt oss?

Efter 4 års användning av en digital plattform för chatt och video inom hälso- och sjukvården i Praktikertjänst har vi nått 3 miljoner ärenden. Arbetssätten har utvecklats utifrån våra verksamheters behov och vi har hela tiden strävat efter att göra medarbetarna delaktiga i införandet. I föreläsningen beskriver vi våra lärdomar för hur en framgångrisk implementering ser ut.

📅 När: Tisdag 14 maj 2024 14:20 – 14:40 │📍Scen: A5

👤 Medverkande: Julia Schou, Läkare, specialist i allmänmedicin, Avdelningschef Verksamhetsutveckling hälso- och sjukvård på Praktikertjänst

 

Digital ärendehantering inom modern primärvårdspsykiatri

Praktikertjänsts har 94 vårdcentraler i Sverige och flera av dessa har arbetat med den digitala plattformen vid vårdhantering av psykisk ohälsa.  De senaste åren har flera vårdcentraler samordnat vården av psykisk ohälsa utifrån ”Integrerad beteendehälsa” där organisationsgrunden är direkttriagering, hög tillgänglighet, teamsamverkan och primärvårdsanpassade interventioner. Samordningen har gett betydande och goda effekter på såväl vård som trivsel hos medarbetarna. Vårdcentralen skulle aldrig kunnat nå detta resultat utan den digitala kanalen Mitt PTJ. Vi presenterar ett digifysiskt arbetsflöde för omhändertagande av psykisk ohälsa inom primärvården där vi ser mätbara effekter väntetider, sjukskrivning och trivsel för såväl personal som patient. Målgrupp är medarbetare och beslutsfattare inom primärvård och psykiatri.

📅 När: Torsdag 16 maj 2024 13:00 – 13:30 │📍Scen: A6

👤 Medverkande: Joachim Rudling, Leg. Kurator och Rehabkoordinator, Brahehälsan Eslöv, Praktikertjänst

Vi ses i Göteborg!

Få kostnadsfritt inträde till Vitalis

Läs mer om våra seminarium och få gratis inträde till mässan (ordinarie pris 495 kr ex moms) via vår länk

Anmäl dig till Vitalis