6 miljoner patientärenden genomförda i Doctrins plattform – endast 0,2% av de hanterade patientärendena hänvisas till akutmottagning

Nu har över 6 miljoner patientärenden hanterats av vårdgivare i vår plattform. I samband med detta kartlägger vi vilka åldersgrupper som söker vård digitalt och hur ärenden som kommer in digitalt hanteras av vårdgivarna.

Att söka och få vård via digitala tjänster är för många självklart. Fler vårdgivare har under senaste åren förbättrat sin digitala tillgänglighet för patienter, och utvecklingen går snabbt. Idag hanterar över 350 vårdmottagningar i Sverige, Norge, Tjeckien och Storbritannien, inom primär- och specialistvården, varje dag sina inkommande patientärenden i Doctrins plattform.

Nu når vi en ny milstolpe när över 6 miljoner patientärenden har hanterats i plattformen. Med utgångspunkt i data från Doctrins plattform har Doctrin listat vilka åldersgrupper som söker vård digitalt och hur dessa ärenden hanteras av vårdgivarna.

Vår kartläggning  visar bland annat att:
  • De som kontaktar och får hjälp digitalt är spridda mellan olika åldersgrupper. Den största gruppen som sökt vård via en digital ingång är de mellan 30-44 år (28%). Vidare visar kartläggningen att 19% av de som sökt vård digitalt hos sin vårdgivare via Doctrins plattform är 60 år eller äldre. När de gäller de yngre så står åldersgruppen 15–29 år för 21% av ärendena. Det skiljer sig från tidigare rapporter som visat att en stor andel av digitala vårdkontakter (jämfört med fysiska besök i primärvården, i Sverige) utgörs av unga vuxna (Sveriges kommuner och regioner, 2021*).
  • 79% av alla ärenden som kommer in digitalt hanteras fullt ut digitalt av vårdgivaren, enligt kartläggningen. Det innebär i praktiken att patienten inte behöver ett fysiskt besök på mottagningen för att kunna få vård. Det betyder även att det är 21% av ärendena som hänvisas till ett fysiskt möte. Av alla ärenden är det endast 0,2% som hänvisas till akutmottagning och 0,4% till närakut, dvs över 99% av de ärenden som kommer in kräver inte akutsjukvårdens resurser.

– Vi är glada och stolta över att nå milstolpen 6 miljoner patientärenden genom Doctrins plattform. Kartläggningen visar att digitala verktyg är en viktig del i den verktygslåda som vården har för att hjälpa patienter i alla åldrar. Men digitala vårdmöten är inte, och ska inte vara, en separat silo. Det ska vara en integrerad del av patientresan som effektiviserar det administrativa arbetet och tillgängliggör vården. De som kan få hjälp digitalt ska få det, då frigör man tid så de som behöver fysiska besök kan få det snabbare. Vi vet från erfarenhet att vården fungerar som bäst, både för patienter och medarbetare, när det finns relationskontinuitet, dvs. att patienter får träffa samma vårdkontakt, oavsett hur man söker vård. Den kontinuiteten är något som våra kunder kan erbjuda sina patienter med hjälp av vår plattform, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, specialistläkare och VD på Doctrin.

* Sveriges Kommuner och Regioner. (2021, March 26). Digitala vårdkontakter i primärvården 2020. SKR. Retrieved June 19, 2023, from https://skr.se/download/18.2b9356b71784ab0c985c08db/1617863225113/Digitala-vardkontakter-i-prim%C3%A4rvarden-2020.pdf

Ta del av kartläggningen