Fyra frågor att ställa sig för att säkra att digitaliseringen har en positiv effekt för medarbetarna

Sveriges sjukvårdssystem och dess vårdgivare står inför en rad utmaningar. Digitaliseringen av vården är en av dem. Allt fler vårdgivare har förbättrat sin digitala tillgänglighet för patienter. Nu är det viktigt att addera ett perspektiv och se på hur digitala verktyg kan hjälpa och inte stjälpa arbetsmiljön för vårdens medarbetare.

Vad betyder det egentligen att digitalisera med medarbetaren i centum? Hur säkerställer du som ansvarar för en vårdverksamhet att ni har förutsättningar för att skapa en god digital arbetsmiljö för medarbetarna i verksamheten? Vi listar 4 frågor ni kan ha med er in i digitaliseringsresan för att säkerställa att utvecklingen har en positiv effekt för medarbetarna:

1. Är användarupplevelsen lika bra för medarbetare 
som för patient?

Möjligheten att söka vård digitalt gör det enklare för patienter att komma i kontakt med vården snabbt. Det bör dock inte vara det enda incitamentet för att digitalisera delar av verksamheten. Säkerställ att de digitala verktyg som implementeras ger medarbetarna den positiva användarupplevelse som patienterna också får.

2. Är den nya digitala tillgängligheten anpassad efter 
enhetens kapacitet?

Digitaliseringen öppnar upp för en mer tillgänglig vård för patienterna. Från att ringa på telefontider till att lägga in ärenden när som helst under dygnet. Förändringen i tillgänglighet kräver givetvis nya arbetssätt från enhetens medarbetare. Då antalet medarbetare är detsamma som innan, måste den digitala tillgängligheten rimma med den kapacitet som enheten har. Det kan göras genom att exempelvis sätta en svarstid till patient som är rimlig eller dela upp arbetet i plattformen mellan medarbetarna på enheten.

3. Skapar den digitala förändringen förutsättningar för verksamheten att samarbeta bättre?

Digitala verktyg öppnar upp för nya sätt att samarbeta mellan olika enheter och yrkesgrupper inom vården. Säkerställ att de plattformar som implementeras stödjer det arbetet genom att erbjuda goda samarbets-möjligheter som t.ex. överlämnande av ärenden samt interoperabilitet.

4. Ger det digitala arbetssättet medarbetarna mer flexibilitet i sitt arbete?

Att söka vård digitalt ger patienter en enorm flexibilitet i hur, när och var vård kan sökas. Digitala plattformar kan även ge vårdens medarbetare flexibilitet i sitt arbete som t.ex. att jobba hemifrån, möjlighet att rådfråga internt innan patient ges rekommendation eller ta videobesök istället för fysiska besök. Det är stora vinster för vårdmedarbetare som bör vara i fokus vid en digitalisering av verksamheten. Här bör det även säkerställas att flexibiliteten påverkar alla mottagningens professioner som t.ex. sköterskor, läkare, psykologer, terapeuter eller specialister.

Ladda ner handboken 'Så digitaliserar ni verksamheten med medarbetarna i centrum'

Ta del av:

✔️ Faktorer som driver på den digitala utvecklingen av vården

✔️ Erfarenheter från vårdgivare som digitaliserat patientresan i sin verksamhet

✔️ 3 råd vid implementering

Ladda ner