Kvinnor söker vård för barn i nästan fyra fall av fem

I samband med internationella kvinnodagen uppmärksammar Doctrin att kvinnor tar ett betydligt större ansvar för vård av barn än vad män gör. I nästan fyra av fem fall (78 procent) är det mamman eller annan anhörig kvinna som kontaktar vården när barnet är sjukt.  

Doctrin har analyserat 195 000 vårdtillfällen från 2019, varav 22 700 där en vuxen person sökt vård för ett barn. Resultaten visar att hela 78 procent av vårdkontakterna för barn initierades av en kvinna.

”Dessa siffror är tyvärr inte förvånande eftersom vi redan vet att kvinnor tar mer än 6 av 10 VAB-dagar när barnen är sjuka. Det var dock oväntat för oss att skillnaden är ännu större vad gäller att ta ansvar för barnens vårdkontakter. Detta kan betyda att även om mannen är hemma från jobbet för att ta hand om barnet, så är det kvinnan som söker sjukvård för barnet”, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, chefläkare på Doctrin.

Doctrin har jämfört fördelningen med föregående år och kan konstatera att skillnaden ökar även om det bara är med en procentenhet.

”Det är svårt att dra några slutsatser eller utläsa trender eftersom vi endast tittat på två år men vi kan konstatera att skillnaden kvarstår vilket visar bristande jämlikhet när det kommer till ansvaret för barnens vård”, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy.

En positiv effekt av digitalisering är att det ger tillgång till helt nya typer av data som speglar patienters hälsa och beteenden. Dessa data kan skapa en ökad medvetenhet om vilka områden som förtjänar att uppmärksammas lite extra i samhället och kanske resultera i ändrade beteenden, ökad jämställdhet och bättre hälsa i befolkningen.

Vill du veta mer, kontakta oss!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *