Låt digitala verktyg bidra till att öka kapaciteten av smittskyddsarbetet vid coronaviruset

Tidig diagnostik, minimerad smittspridning innan och efter diagnos, snabbt och säkert förlopp från misstanke till testning och därefter karantän samt möjlighet till uppföljning är viktiga faktorer för att hindra Coronavirusets framfart, samt för att bibehålla en hög medicinsk kvalitet och säkerhet. Dagens digitala hjälpmedel skulle kunna öka kapaciteten i det befintliga smittskyddsarbetet. 

Doctrins plattform har genom automatisering av de mest tidskrävande delarna av vårdprocessen kunnat visa goda effekter på effektivitet och kvalitet. Plattformen kan ytterligare förbättra kapaciteten för att optimera hanterandet och minska spridningen av coronavirus, och i förlängningen även framtidens epidemiska infektionssjukdomar. Nedan följer några exempel på delar av flödet där Doctrins plattform kan fylla en viktig funktion för att öka smittskyddsarbetets kapacitet att hantera sjuka, smittade och misstänkt smittade.

  1. Obefintlig väntetid från symptom till första kontakt: Patienten kan själv kontakta vårdgivare eller smittskyddsansvarig genom att fylla i  ett anamnesformulär. Till skillnad från telefontriage behöver personen inte vänta i kö på att få berätta om sina symptom, vilket minskar risken för att personen avstår från att söka kontakt för misstänkt smitta.
  2. Minskad smittspridning innan diagnos: Sjuka personer som misstänker smitta kan höra av sig digitalt utan att behöva lämna hemmet, vilket minskar risken för smittspridning på väg till och vid/i sjukvårdsanläggningar. 
  3. Hög kvalitet på anamnes oberoende av antal smittade: Doctrins plattform har hundratals tillgängliga anamnesformulär, varav ett är gällande för coronavirus och täcker in både typiska och allvarliga symtom som kan uppkomma vid insjuknande. Anamnesen sker oberoende av vårdpersonalen, vilket ses som en av de viktigaste faktorerna för den förbättrade effektivitet som setts.
  4. Omedelbar visuell bedömning vid behov: Vid misstanke om påverkat allmäntillstånd eller andra allvarliga symptom kan videobedömning göras omedelbart i plattformen.
  5. Standardiserad, tidsbesparande smittspårning: Information om personer som kan ha blivit utsatta för smitta kan inhämtas på ett standardiserat sätt genom automatiserad anamnes, vilket frigör tid för att utföra provtagning, smittspårning och andra i nuläget manuella steg. 
  6. Standardiserade råd beroende på allvarlighetsgrad av symptom: Vårdenheten eller smittskyddsenheten kan utforma råd eller egenvårdsråd anpassade till respektive svårighetsgrad av sjukdomen. Dessa kan sedan med ett klick skickas ut till rätt patient utifrån dennes symtom.
  7. Unik datastruktur för att följa trender och kartlägga karakteristika hos sjukdomen: Plattformen har en mycket god datastruktur. Denna kan användas både kontinuerligt och i efterhand för att följa till exempel antal bekräftat smittade, vanligast rapporterade symtom vid insjuknande etcetera. 

 

Vill du veta mer om hur Doctrins plattform kan användas i smittskyddsarbetet? Kontakta oss. 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Andra läser också