Vad 2020 lärt oss om hälso- och sjukvårdens förändringsförmåga

Att arbeta på ett snabbväxande teknikbolag innebär att vi dagligen hanterar snabbt uppkomna och helt nya utmaningar; något som blivit en del av vår vardag under Doctrins första 3 år. Ändå kunde ingen av oss ana omfattningen av vad som väntade när vi på nyårsdagen 2020 möttes av nyhetsrapporteringen från Kina om det nya coronaviruset.

Doctrins medicinska team började redan fredagen den 31 januari att bygga ett formulär för patienter med symtom på det nya coronaviruset. Då visste vi inte att vi redan samma eftermiddag skulle se det första svenska fallet bekräftas i pressen och att WHO 6 veckor senare skulle annonsera en pandemi. I februari använde endast 26 patienter det nya coronavirus-formuläret, men redan i mars skedde en dramatisk ökning som sedan följt pandemins fluktuationer.

Rityta 1-100
Läs också: Medicinskt formulär framtaget för coronaviruset (2019-nCoV)

Med en dag kvar till nyårsafton så har 43 000 patienter fått hjälp med sina symtom, frågor och oro över att vara smittade med covid-19 i primärvården i Sverige, Tjeckien och Norge. Efter den initiala fasen av pandemin så har vi också hjälpt våra kunder att hantera antikroppstester för 33 000 patienter, samt med kontaktspårning och långtidseffekter av covid-19. Nu ligger de kommande vaccinationerna i fokus för vår medicinska utveckling.

Doctrin är ett bolag vars medarbetare har bred och djup kunskap om hälso- och sjukvårdens utmaningar, tack vare våra många läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare och andra som har arbetat i hälso- och sjukvården. Flera av oss har under pandemin återvänt till våra gamla arbetsplatser för att avlasta med enstaka pass och då mött de kollegor som stått i pandemins front under så många veckor och månader. Vi är djupt imponerade av era insatser för allas vår hälsa och våra liv och vill tacka er för det ni hjälper oss andra med under denna kris!

Även den del av sjukvården som inte hanterar akutsjukvård och intensivvård har  påverkats av pandemin på olika sätt.  En del verksamheter har behövt låna ut en stor del av sina medarbetare, andra har drabbats av frånvaro på grund av sjukdom och många har haft svårt att hitta alternativa sätt att möta sina patienter. Att mitt i denna utmanande tid lyckas implementera Doctrins plattform och ett helt nytt arbetssätt är imponerande. Ni har inte bara kortsiktigt löst frågan om vårdmöten på distans, utan också långsiktigt skapat förutsättningar för att förebygga och hantera den vårdskuld som kommer i pandemins kölvatten. Våra gamla kunder har lyckats skala upp sin digitala verksamhet mångfalt under året, och våra nya kunder har kommit igång på ett fascinerande bra sätt. Ni har tillsammans genomfört nästan en miljon vårdmöten under 2020!

Ett område som dragit stor nytta av den medicinska utveckling vi gjort under det gångna året är specialistvården, där vi nu arbetar med flera stora aktörer inom bl a ortopedi, gastro-enterologi, gynekologi och pediatrik, för att nämna några. De flesta vårdenheter i både specialistvård och primärvård har gemensamma problem, t ex att patienterna har svårt att komma i kontakt med sin mottagning, och att patienter behöver upprepa samma information på nytt till varje ny person de möter. Att sjukvårdspersonal dessutom har svårt att hitta varandra internt och svårt att dela information och samarbeta kring patienter gör inte varken patienternas upplevelse eller personalens arbetsmiljö bättre. Vi är glada att vi nu visat att vi kan överbrygga dessa problem på ett fantastiskt fint sätt både i primärvård och specialistvård, samt att vi i och med den senaste utvecklingen nu också möjliggör samarbete  och kompetensdelning över enhetsgränser och vårdnivåer. Allt för att kunna erbjuda patienter en sjukvård fri från barriärer.

Vårt år har också inneburit den stora glädjen att se både gamla och nya investerare bidra med ytterligare finansiering som hjälper oss att utvidga vårt produkterbjudande och möjliggör för oss att adressera nya marknader. Senaste tillskottet på den fronten är vår satsning i UK där vi under hösten etablerat dotterbolag med försäljningsstart 2021. Tack till er investerare för att ni visat förtroende för oss!

Nu är det tre dagar sedan det första covid19-vaccinet gavs i Sverige och jag ser ljust på det kommande året. Vi kommer för alltid bära med oss minnet av ett svårt 2020, men också dra nytta av den ökade anpassningsförmåga som vi fått genom de prövningar vi utsatts för det gångna året. Jag hoppas och tror att vi på sikt kommer ha stor glädje av den innovationskraft som samhället visat prov på under denna kris, samt att vi kan känna en ny tacksamhet även över de små sakerna i livet när det så sakteliga återvänder till det normala.

Med ett stort tack till er alla för det gångna året och en önskan om ett riktigt gott nytt år till er alla!
Anna-Karin Edstedt Bonamy
VD
Doctrin AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Andra läser också