Vi arrangerar seminarium i Almedalen 2023!

Det börjar närma sig Almedalen 2023. Doctrin är givetvis på plats för att diskutera digitaliseringen av sjukvården. Vi arrangerar följande seminarie under veckan:

Hur kan vi digitalisera vården inifrån? Erfarenheter från medarbetardriven digitalisering

När: Onsdagen 28/6, 09:50 – 10:40
Plats: Slottsterrassen 6, ”Läkartidningens tält”

Allt fler vårdgivare har förbättrat sin digitala tillgänglighet för patienter, och utvecklingen går snabbt. Under våren har debattsidorna fyllt med inlägg från vårdpersonal som oroas över vilka effekter otestade AI-triage och one-size-fits-all-lösningar kommer att få för arbetsmiljön.

Nu är det dags att vidga fokuset och se på hur digitala verktyg kan hjälpa och inte stjälpa den redan utmanade arbetsmiljön. Den fortsatta utvecklingen av vården behöver ske tillsammans med vårdens medarbetare. De som befinner sig i vården har goda insikter i vad som skapar värde i den egna verksamheten. De är också den grupp som behöver digitaliseringen mest för att få en fortsatt hållbar arbetssituation. Men är det möjligt att inkludera vårdens medarbetare i den digitala utvecklingen? Och hur kan vi digitalisera med medarbetaren i fokus? Doctrin bjuder in till ett panelsamtal där vi lyfter utmaningarna vårdgivare står inför när patientens tillgänglighet behöver balanseras mot vårdens arbetsmiljö, delar goda exempel från när digitaliseringen skapar värde för både patient och vårdmedarbetare samt tittar på vad forskningen säger kring digitala verktygs effekt på arbetsmiljön i vården.

Panelen består av:

  • Gudbjörg Erlingsdóttir, docent vid institutionen för Designvetenskaper (LTH) vid Lunds universitet, som forskat på hur implementeringen av digitala verktyg påverkar arbetsmiljön för medarbetarna på vårdgolvet
  • Magnus Röjvall, Regional medicinsk chef Capio Närsjukvård, ordf RPO primärvård Stockholm Gotland
  • Karin Filipsson, Med. dr och överläkare i endokrinologi och diabetologi och specialist i internmedicin på Skånes universitetssjukhus. Andre vice ordförande i Sjukhusläkarna
  • Moderator: Anna-Karin Edstedt Bonamy, Specialistläkare i barnmedicin och docent, samt VD Doctrin

 

Varmt välkommen!