Webbinarium: Vad krävs för en lyckad implementering av digitala verktyg i vården?

Idag finns en uppsjö av digitala verktyg som syftar till att underlätta och effektivisera vården. Förhoppningarna från vårdgivare är ofta stora inför implementeringen av ett nytt verktyg. Det ska förbättra patientupplevelsen, vårdpersonalens arbetsmiljö och spara både tid och resurser för verksamheten. Men vad blir de faktiska resultaten? Och hur kan vårdgivare förbättra sina chanser att nå sina önskade resultat?

Vi har bjudit in forskarna Gudbjörg Erlingsdóttir och Susanne Frennert från Lunds Universitet för att presentera sin forskning, där de granskat imlementeringen av Doctrins plattform, på ett antal svenska vårdmottagningar.

Se webbinariumet

Ta del av:
✔️ Forskning genomförd på Lunds Universitet med fokus på svenska mottagningar
✔️ Resultat av olika typer av implementeringar
✔️ Vad som skapar nöjdhet hos medarbetarna
✔️ Rekommendationer vid implementering av digitala verktyg

Ladda ner