Faktorer som driver på digitaliseringen av sjukvården

Sveriges sjukvårdssystem och dess vårdgivare står inför en rad utmaningar. Digitaliseringen av vården är en av dem. Allt fler vårdgivare har förbättrat sin digitala tillgänglighet för patienter. Nu är det viktigt att addera ett perspektiv och se på hur digitala verktyg kan hjälpa och inte stjälpa arbetsmiljön för vårdens medarbetare. Den fortsatta utvecklingen av vården behöver ske tillsammans med vårdens medarbetare och utgå från varje verksamhets egna utmaningar och förutsättningar. Utöver en ökad digital tillgänglighet för patienter, finns det en rad andra parametrar som driver på digitaliseringen av sjukvården. Vi listar tre centrala faktorer.

Behovet av vård växer och medarbetarna blir färre

Behovet av vård växer ständigt. I en utmanande arbetsmiljö ska färre medarbetare hantera fler patienter (Lüning, 2023). Exempelvis överväger 
6 av 10 läkare att byta arbetsplats, gå ner i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen (Sveriges Läkarförbund, 2022). Var femte sjuksköterska funderar också på att lämna yrket (Olsson, 2019). Nya arbetssätt och verktyg krävs för alla vårdens professioner för att hantera utmaningen.

Mycket administration tar tid

Administrativ personal har gått om antalet läkare i vården. Trots det går 40% av en vårdmedarbetares arbetsdag åt till att utföra administrativa uppgifter. (Cederberg, 2018, Andersson 2021). Digitaliseringen har lyfts fram som en lösning för att minska hanteringen av administrativa uppgifter.

Nya förväntningar på en digital effektiv vård

Överenskommelsen Vision e-hälsa 2025 (mellan regeringen och SKR) sätter press på digitaliseringen i vården (E-hälsomyndigheten, 2022). Parallellt blir traditionella vårdgivare utmanade av oberoende digitala vårdalternativ att leverera effektivare digifysisk vård.

Fullständiga källhansvisningar återges i den nedladdningsbara handboken.

Ladda ner handboken 'Så digitaliserar ni verksamheten med medarbetarna i centrum'

Ta del av:

✔️ 4 frågor att ställa er själva för att säkerställa positiv effekt för medarbetare

✔️ Erfarenheter från vårdgivare som digitaliserat patientresan i sin verksamhet

✔️ 3 råd vid implementering

Ladda ner