Forskning: 8 rekommendationer för att lyckas med implementeringen av ett digitalt verktyg

Förhoppningarna från vårdgivare är ofta stora inför implementeringen av ett nytt digitalt verktyg. Det ska förbättra patientupplevelsen, vårdpersonalens arbetsmiljö och spara både tid och resurser för verksamheten. En central del för att lyckas med implementeringen av ett digitalt verktyg är att få med medarbetarna på resan. Men hur får man egentligen det? Vad säger forskningen? 

Gudbjörg Erlingsdóttir och Susanne Frennert från Lunds Universitet har forskat i ämnet och undersökt hur implementeringar av digitala verktyg påverkar medarbetarna på vårdgolvet. Baserat på vad de enheter som lyckats med sin implementering gjort, har de sammanställt 8 rekommendationer till er som ska implementera ett digitalt verktyg på mottagningen:

  • Involvera all vårdpersonal/anställda i beslutsfattandet att implementera på vårdcentralen/ få de anställda med på tåget, bland annat genom gemensam bild av varför. För vårdpersonalen är det viktigt att en digitalisering ska bidra med något både för dem själva och för patienten.
  • Ha en öppen dialog med de anställda. Att få vädra både förhoppningar och oro är viktigt.
  • Förankra implementering bland alla grupper av vårdpersonal. Legitimering och engagemang från läkarna är till exempel viktigt för sjuksköterskorna.
  • Utbilda personalen i plattformen. Det är bland annat viktigt att vårdpersonalen får se hur patientens vy och väg i systemet ser ut.
  • Bilda en förtrupp av engagerade ”superanvändare” från olika personalkategorier som kan inspirera och stödja övrig personal.
  • Schemalägg tid för det digitala arbetet för både sjuksköterskor och läkare dels så att de får ägna odelad tid åt arbetet i plattformen, dels så att de kan skapa ett bra arbets- och patientflöde sinsemellan.
  • Marknadsföring av plattformen gentemot patienterna. Det är nödvändigt att få tillräckligt många patienter att använda den digitala ingången till vårdcentralen för att arbetet ska kunna organiseras antingen i digitala (plattformen) eller analoga (telefon) rutiner.
  • Fortsätt diskutera och utvärdera arbetet i plattformen på till exempel APT möten.
Djupdyk i ämnet och läs de artiklar som publicerats kring forskningen:
Frennert, S., Erlingsdóttir, G., Muhic, M., Rydenfält, C., Milos Nymberg, V., & Ekman, O. B. (2022). ‘It increases my ability to influence my ways of working’: A qualitative study on digitally mediated patient management in primary healthcare. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Frennert, S., Petersson, L., Muhic, M., Rydelfält, C., Nymberg, V. M., Ekman, B., & Erlingsdottir, G. (2022). Materiality and the mediating roles of eHealth: A qualitative study and comparison of three cases. Digitalhealth, 8, 20552076221116782.
Frennert, S., Erlingsdóttir, G., Muhic, M., Rydenfält, C., Nymberg, V. M., & Ekman, B. (2022). Embedding and Integrating a Digital Patient Management Platform Into Everyday Primary Care Routines: Qualitative Case Study. JMIR Formative Research, 6(2), e30527.
Frennert, S., Petersson, L., & Erlingsdottir, G. (2023). “More” work for nurses: the ironies of eHealth. BMC Health Services Research, 23(1), 1-12.

Se webbinariumet 'Vad krävs för en lyckad implementering av digitala verktyg i vården?'

Ta del av:

✔️ Forskning genomförd på Lunds Universitet med fokus på svenska mottagningar

✔️ Resultat av olika typer av implementeringar

✔️ Vad som skapar nöjdhet hos medarbetare vid implementering av digitala verktyg

Se webbinarium