Lärdomar från 5.5 miljoner digitala triageärenden i svensk primärvård

Under Vitalis 2024 samlades tre av de största teknikleverantörerna i Sverige inom storskalig digital triage, med eller utan autotriage, för att berätta om lärdomar och resultat efter att miljontals digitala ärenden triagerats och hanterats.

Ta del av när Anna-Karin Edstedt Bonamy, vd på Doctrin och specialistläkare, delar med sig av slutsatser från 5 år och 5.5 miljoner digitala triageärenden i svensk primärvård.

Under 15 minuter får du fördjupad kunskap kring

✔️ Distanstriage digitalt på vårdcentral vs. 1177 – hur skiljer det sig åt?
✔️ Hur många patienter som får vård lokalt på vårdcentralen när de söker digitalt
✔️ Antalet ärenden som kan hanteras helt digitalt

Se föreläsningen