Tre råd till dig som ska implementera ett digitalt verktyg på mottagningen

Digitaliseringen av vården kan se ut på många sätt. Pandemin drev digitaliseringen av vården framåt och antalet digitala lösningar har formligen exploderat. En hållbar digital utveckling av vården innebär mer än att bara t.ex. lägga till videomöten eller att erbjuda en digital ingång till mottagningen. Det viktigt att addera ett perspektiv och se på hur digitala verktyg kan hjälpa och inte stjälpa arbetsmiljön för vårdens medarbetare. Doctrins VD Anna-Karin Edstedt Bonamy bjuder på sina bästa råd för dig som ska implementera ett digitalt verktyg på mottagningen.

Förankra och sätt tydliga mål för det digifysiska arbetssättet
Att digitalisera arbetsmiljön påverkar olika medarbetare på olika sätt. För att alla medarbetare ska känna sig trygga i den förändring som sker är det viktigt att förankra och sätta tydliga mål för hur det digifyska arbetssättet ska fungera på mottagningen.

Bygg ett team av ambassadörer internt
En förändring av arbetsätt kan vara utmanande, oavsett om det rör en digitalisering eller inte. Interna ambassadörer är ett bra sätt att driva förändring internt, speciellt i en digitalisering, eftersom det tydliggör vem medarbetarna kan vända sig till med frågor och feedback.

Satsa på en plattform för hela patientresan
Att jobba i en plattform för hela patientresan underlättar inte bara för patienten som söker vård, det underlättar även vardagen för de som arbetar med digifysisk vård. Att välja en plattform med avancerat medicinskt innehåll är att föredra då det tar bort en stor administrativt tung del från vårdgivarens bord och skapar förutsättningar för att varje patientärende enklare kan triageras till rätt vårdnivå.

Ladda ner handboken 'Så digitaliserar ni verksamheten med medarbetarna i centrum'

Ta del av:

✔️ Faktorer som driver på den digitala utvecklingen av vården

✔️ Erfarenheter från vårdgivare som digitaliserat patientresan i sin verksamhet

✔️ 4 frågor att ställa er själva för att säkerställa positiv effekt för medarbetare

Ladda ner