Vad skapar nöjdhet hos medarbetarna vid implementering av digitala verktyg?

Idag finns en uppsjö av digitala verktyg som syftar till att underlätta och effektivisera vården. Förhoppningarna från vårdgivare är ofta stora inför implementeringen av ett nytt verktyg. Det ska förbättra patientupplevelsen, vårdpersonalens arbetsmiljö och spara både tid och resurser för verksamheten. Men vad blir de faktiska resultaten? Och hur kan vårdgivare förbättra sina chanser att nå sina önskade resultat?

Gudbjörg Erlingsdóttir och Susanne Frennert från Lunds Universitet har forkat i ämnet och undersökt hur implementeringar av digitala verktyg påverkar medarbetarna på vårdgolvet. De har identifierat fem centrala perspektiv som driver nöjdhet hos medarbetarna när ett digitalt verktyg implementeras i vården:

  • Personalen är delaktig och involverad vid införandet
  • Att systemet är lätt att förstå och använda
  • Att systemet stödjer nuvarande arbetsprocesser
  • Att det finns schemalagd tid/utrymme under arbetsdagen för användning av systemet
  • Känslan av att patienterna ”vinner” på användningen av systemet

 

Djupdyk i ämnet och läs de artiklar som publicerats kring forskningen:
  • Frennert, S., Erlingsdóttir, G., Muhic, M., Rydenfält, C., Milos Nymberg, V., & Ekman, O. B. (2022). ‘It increases my ability to influence my ways of working’: A qualitative study on digitally mediated patient management in primary healthcare. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
  • Frennert, S., Petersson, L., Muhic, M., Rydelfält, C., Nymberg, V. M., Ekman, B., & Erlingsdottir, G. (2022). Materiality and the mediating roles of eHealth: A qualitative study and comparison of three cases. Digitalhealth, 8, 20552076221116782.
  • Frennert, S., Erlingsdóttir, G., Muhic, M., Rydenfält, C., Nymberg, V. M., & Ekman, B. (2022). Embedding and Integrating a Digital Patient Management Platform Into Everyday Primary Care Routines: Qualitative Case Study. JMIR Formative Research, 6(2), e30527.
  • Frennert, S., Petersson, L., & Erlingsdottir, G. (2023). “More” work for nurses: the ironies of eHealth. BMC Health Services Research, 23(1), 1-12.

Se webbinariumet 'Vad krävs för en lyckad implementering av digitala verktyg i vården?'

Ta del av:
✔️ Forskning genomförd på Lunds Universitet med fokus på svenska mottagningar
✔️ Resultat av olika typer av implementeringar
✔️ Rekommendationer vid implementering av digitala verktyg

Ladda ner