Hoppa till innehåll

6 miljoner patientärenden genomförda i Doctrins plattform – endast 0,2% av de hanterade patientärendena hänvisas till akutmottagning

By Matilda Fogde

Nu har över 6 miljoner patientärenden hanterats av vårdgivare i vår plattform. I samband med detta kartlägger vi vilka åldersgrupper som söker vård digitalt och hur ärenden som kommer in digitalt hanteras av vårdgivarna. Att söka och få vård via digitala tjänster är för många självklart. Fler vårdgivare har under senaste åren förbättrat sin digitala … Continued

Patientberättelsens roll i digifysisk vård

By Matilda Fogde

Metodiken för den personcentrerade konsultationen har utvecklats i takt med att synen på patienten förändrats, från mottagare av vård till medaktör. I takt med att vården blir alltmer digifysisk behöver vi tillvarata vedertagna metoder och kombinera dem med digitaliseringens fördelar. Hur kan vi se till att fånga upp och bevara  alla nyanser i patientens berättelse … Continued

Vad du som vårdgivare bör tänka på för att uppfylla Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

By Matilda Fogde

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (Lag 2018:1937), även känd som DOS-lagen,  innebär att digitala offentliga tjänster ska vara tillgängliga för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Det ställer krav på verktyg utformade för hälso- och sjukvård att hålla hög standard när det kommer till tillgänglighet. Lagen innebär ett genomförande det tillgänglighetsdirektiv som gäller … Continued